summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
AgeCommit message (Expand)Author
2012-09-12Update to High-Replication Datastore.HEADmasterKjetil Ørbekk
2011-08-03Add rage button.Kjetil Ørbekk
2011-08-03Run in dev version by default.Kjetil Ørbekk
2010-09-04enable voting for ViewQuotestability-improvementsJohn H. Anthony
2010-09-04Remove importquotes servlet mappingKjetil Ørbekk
2010-09-04Remove DropData servlet.Kjetil Ørbekk
2010-09-04Remove the mapping for dropdb.Kjetil Ørbekk
2010-09-04Fix formatting issue in ViewQuoteKjetil Ørbekk
2010-09-04Print header in ViewQuoteKjetil Ørbekk
2010-09-04Fix quote numbers displayed on front pageKjetil Ørbekk
2010-09-04implemented votingJohn H. Anthony
2010-09-04format scoreJohn H. Anthony
2010-09-04Code cleanup.Kjetil Ørbekk
2010-09-04Update ImportQuotes script.Kjetil Ørbekk
2010-09-04Improve ordering on the quote page.Kjetil Ørbekk
2010-09-04Add scorePoints to Quotes.Kjetil Ørbekk
2010-09-04store sum and number of votes in each quoteJohn H. Anthony
2010-09-04Don't delete administrators in /dropdbKjetil Ørbekk
2010-09-03Add ViewQuote servlet.Kjetil Orbekk
2010-09-03Refactor quote formatting code.Kjetil Orbekk
2010-09-03Rename QuoteUtils to QuoteUtil for consistency.Kjetil Orbekk
2010-09-03Fix: Url to roflcopter.gifKjetil Orbekk
2010-09-03Change in Authentication.Kjetil Orbekk
2010-09-03Add datastore indexes fileKjetil Orbekk
2010-09-03Implement user administration.Kjetil Orbekk
2010-09-03Add approve functionality.Kjetil Orbekk
2010-09-03Only list approved quotes on frontpageKjetil Orbekk
2010-09-03Add quote submissionKjetil Orbekk
2010-09-03Use Long id instead of Key as Quote's primary keyKjetil Orbekk
2010-09-03Minor improvements to the data objectsKjetil Ørbekk
2010-09-03Quote listingKjetil Ørbekk
2010-09-03Make ImportQuote work on AppEngine.Kjetil Ørbekk
2010-09-02Add ImportQuotes script.Kjetil Ørbekk
2010-09-02Disable ViewQuotes servlet.Kjetil Ørbekk
2010-09-02Remove example file from the original templateKjetil Ørbekk
2010-09-02Begin import script.Kjetil Ørbekk
2010-09-02Add data classesKjetil Ørbekk
2010-09-02Framework for Lino QuotesKjetil Ørbekk