summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterconfig stuffKjetil Orbekk9 days
 
 
AgeCommit messageAuthor
9 daysconfig stuffHEADmasterKjetil Orbekk
2020-05-26remove garbage fileKjetil Orbekk
2020-05-26mu4e configKjetil Orbekk
2020-05-26Better font configKjetil Orbekk
2020-05-26Add font configKjetil Orbekk
2020-05-26doom configKjetil Orbekk
2020-05-21Update doom configKjetil Orbekk
2020-05-20hledger modeKjetil Orbekk
2020-05-20Add capture templatesKjetil Orbekk
2020-05-19gaming setupKjetil Orbekk
[...]