summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/build.xml
AgeCommit message (Expand)Author
2012-09-12Update to High-Replication Datastore.HEADmasterKjetil Ørbekk
2010-09-03Add lib directory with xml related dependenciesKjetil Ørbekk
2010-09-02Improve build fileKjetil Ørbekk
2010-09-02Begin import script.Kjetil Ørbekk
2010-09-02Framework for Lino QuotesKjetil Ørbekk